Aansprakelijk stellen? Alle info vindt u hier

Alle belangrijke informatie over aansprakelijkheid en het aansprakelijk stellen van mensen en organisaties vindt u op deze website. Doel is om dit – op het oog – ingewikkelde onderwerp helder en duidelijk uit te leggen en waardevol advies te geven. Op deze manier weet u waar u staat en krijgt u antwoord op uw belangrijkste vragen. Een goede basis om – eventueel – verdere actie te ondernemen. U kunt er bijvoorbeeld achter komen hoe u aanspraak kunt maken op een schadevergoeding. Bijvoorbeeld bij letselschade of een whiplash. Wij hopen van harte dat deze website een waardevolle bron van informatie voor u is.


Aansprakelijkheid (schade). Wat is het precies?
 

Bij een snelle blik in de encyclopedie (www.woorden-boek.nl) wordt aansprakelijkheid als volgt beschreven: ‘wettelijke verantwoordelijkheid voor schade, een ongeval, foutieve constructie of andere nalatigheid’. Het betekent dat de aansprakelijke partij (persoon of organisatie) verplicht is de partij die schade heeft geleden te compenseren door middel van een schadevergoeding. Ook kan het een signaal afgeven om het gedrag van de aansprakelijke partij te veranderen en betekent het vaak erkenning voor de geleden schade.


Wettelijke aansprakelijkheid: niet alleen strafrechtelijke aansprakelijkheid

Als er geen sprake is van een overeenkomst, kan aansprakelijkheid voortkomen uit de wet. Dit wordt wettelijke aansprakelijkheid genoemd. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen aansprakelijkheid die voortkomt uit een onrechtmatige daad en aansprakelijkheid die voortkomt uit een rechtmatige daad. Bij een onrechtmatige daad is er bijvoorbeeld sprake van een verwijtbaar ongeluk of een andere nalatigheid. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van letselschade of een whiplash. Onder rechtmatige daden worden handelingen verstaan die niet onrechtmatig zijn, maar wel voor schade kunnen zorgen. Dit worden rechtmatige verbintenissen uit de wet genoemd.


Contractuele aansprakelijkheid (bijvoorbeeld aansprakelijkheid bedrijf)

Contractuele aansprakelijkheid ontstaat als een partij zijn – binnen een overeenkomst of contract vastgestelde – verplichting niet nakomt. De nalatige partij is in dit geval aansprakelijk voor de schadeschade die hierdoor ontstaat. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een overeenkomst met een aannemer die niet wordt nagekomen of een werkgever die in gebreke blijft. Helaas komt dit nogal eens voor. In dit geval is het vaak nodig om een beroep te doen op rechtsbijstand.


Hoofdelijke aansprakelijkheid en beperkte aansprakelijkheid

Termen die vaak genoemd worden als het gaat om aansprakelijkheid zijn ‘hoofdelijke aansprakelijkheid’ en ‘beperkte aansprakelijkheid’. Er is sprake van hoofdelijke aansprakelijkheid als meerdere personen samen een schuld aangaan waarbij schuldeisers de schuldenaren voor het gehele bedrag persoonlijk kunnen aanspreken. Ook voor een onevenredig deel van de schuld, mocht dit nodig zijn. Beperkte aansprakelijkheid betekent dat de aansprakelijkheid niet verder gaat dan de inleg of een bepaald bedrag dat is vastgelegd.